Vilkår for å komme i betraktning som søker til Vestnorsk Reiselivsfond

Fondets formål er å virke til beste for reiselivsnæringen i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fondet prioriterer søkere som ønsker kompetanseheving på alle nivåer innen reiselivsnæringen, primært personer som ønsker å eksponere seg gjennom fagopplæring, herunder innen kokkebransjen og vertskapsrollen så vel som kompetanseheving blant ledere og mellomledere.

Innenfor ovennevnte bidragsordning faller også mulighet for å tildele stipendier, både innenlands- og utenlandsopphold.

Søker må ha sitt arbeidssted i Hordaland eller Sogn og Fjordane fylke og søknaden må fremmes gjennom arbeidsgiver.

Her finner du link til søknadsskjema 

 

Kort orientering om fondet

Fondet er en stiftelse som ble opprettet i 1991, først av midler fra det opprinnelige Vestlandske Hotell- og Restaurantforeningsfond og senere også fra Norske Turisthotellers Forening.

Styre består av 4 medlemmer, hvorav to er oppnevnt av NHO Reiseliv Vest-Norge, herav en fra Hordaland og en fra Sogn og Fjordane fylke. De to øvrige styremedlemmer velges av styret.