Vilkårene for å komme i betraktning som søker til Borghild og Finn Meinich-Olsens legat er som følger:

 

Legatet utdeler legatporsjoner til ungdom mellom 13 og 25 år med cerebral parese, bosatt i Bergen Kommune eller kommunens omegn.

 

Også institusjoner kan søke om støtte på vegne av pasienter med cerebral parese.

 

Ungdom i samme aldersgruppe som lider av annen form for handicap kan også søke om støtte fra legatet, men legatets vedtekter prioriterer de som lider av cerebral parese.

 

En søker som har bitt tildelt en porsjon kan likevel søke på ny.

 

Porsjonene har de senere år vært i snitt 5000 kroner per år og ikke over 10.000 kroner.

 

Søknadsskjema sendes til Legatconsult AS, Postboks 13 Fantoft, 5899 Bergen eller

Sendes som epost NB: med scannet signatur slik søknadsskjema krever til post@legatnett.no 


Send søknad ved å trykke på linken under:

Borghild og Finn Meinich-Olsens legat

 

 

Kort orientering om legatet

 

Legatet ble opprettet av Bergen Sanitetsforening i 1977 i henhold til ektefellene Borghild og Finn Meinich Olsens gjensidige testament, og tilgodeser som nevnt fortrinnsvis ungdom med cerebral parese.

 

Legatstyre består av 2 medlemmer som begge oppnevnes av Bergen Sanitetsforening. Foreningen beslutter også hvem som skal være styreleder. Styremedlemmene oppnevnes for fire år av gangen.

 

Legatet er undergitt den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er fastsatt ved lov for alminnelige stiftelser.

 

Eventuelle forespørsler til legatet må rettes via e-post til post@legatnett.no.