Trykk på linken for det aktuelle legatet for mer informasjon og søknadsskjema.

 

Oluf Bjørneseth og hustru Marie F. Knutzens legat til Bergen bys vel

 

Fondet av 1949 for Bergen Handelsstand

 

Bryggeriarbeider Johannes J. Gjesdals legat

 

Vestnorsk Reiselivsfond

 

Anne Margrethe Helmers legat

 

Laila og Johan Ludwig Mowinckels legat

 

Ingebjørg og Per Slindes legat

 

Dr Niels V. Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

 

Borghild og Finn Meinich Olsens legat

 

C. Sundts legat til fremme av industri og teknisk vitenskap

 

C. Sundts legat til trengende av handelsstanden

 

Kjøpmann Ivar Alver og hustru Ingeborg Alvers legat

 

Henny Kroepelien Weltziens legat

 

For hver av legatene vil vil det komme et «standardskjema» som kommer frem når søkerne trykker på legatets navn. Skjemaet kan derved skrives ut, og sendes per post til Legatconsult AS, Postboks 13 Fantoft, 5899 Bergen.

Det kan også sendes som epost, men må likevel først printes ut, signeres, skannes og deretter sendes til fondets forretningsfører til epost adresse jan@blich.no