Denne web-siden administreres av Legatconsult AS, som ble stiftet i år 2000. Selskapet leverer tjenester fra komplett forretningsførsel til enkeltoppdrag – for primært ikke næringsdrivende foretak, særlig stiftelser og foreninger.

 

Tjenestene består i juridisk rådgivning, regnskapstjenester, bistand i forbindelse med fellesforvaltning,  investeringsrådgivning, faglig informasjonstjeneste og lignende bistand som naturlig knytter seg til nevnte foretak.

 

Selskapet bistår dag 22 stiftelser.

 

Selskapet har sin hjemstedsadresse i Bergen og eies av Advokat Jan R. Blich, som også er selskapets daglige leder.

 

Legatnett.no er en del av virksomheten, hvor noen stiftelser vi har oppdrag for, har valgt å legge ut et standard søknadsskjema og litt orientering om legatet.

 

Dersom du har funnet informasjon om legatet du ønsker å søke på andre steder med henvisning hit, er det bare å klikke på menyen «Søkere til legat” og klikke deg inn på det aktuelle legatet, hvor du får frem bl.a. søknadsskjema for legatet.